TS EN 45011 - ISO/IEC 17065 - Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standardlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri ürünün ilk tip testlerini ve üreticisin kalite sisteminin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika üretim kontrolünü, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin değerlendirilmesini de içeren bir periyodik kontrolü içerebilir. TS EN 45011 standardı, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.

TS EN 45011 standardında kapsanan kurallar, herşeyden önce, ürün belgendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; Bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafından kullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir. Her ne kadar TS EN 45011 standardı, ürün belgesi veren üçüncü taraflarla ilgili ise de standardın bir çok şartı birinci ve ikinci taraf ürün uygunluk değerlendirme proses ve posedürlerinde de yararlı olabilir.

İlgili Dokümanlar:

ISO/IEC Guide 28 - Conformity Assessment - Guidance On A Third-Party Certification System For Products

ISO/IEC Guide 53 - Conformity Assessment - Guidance On The Use Of An Organization's Quality Management System In Product Certification

ISO/IEC Guide 65 - General Requirements For Bodies Operating Product Certification Systems